روز ولنتاین همونطور که گفتم لیل توییت کرد She Said Yess که منظورش به هدیه روز ولنتاینش یه حلقه بود
طبقه بندی: خبر،