دیشب در ولنتاین لیل وین توییت کرد She Said Yess و بعدش BirdMan و MackMain بهش تبریک گفتن و بعدش لیل دوباره توییت کرد
  Ohhhhhhh now I see why!I meant “she said yes” to being my valentine!!! Hahahahahahaha! Y’all krazy!
 فکر کردن لیل میخواد عروسی کنه
طبقه بندی: خبر،