سلام
مثه اینکه ویزی قراره یه کتاب بده راجع به موقعی که زندان بوده (2010) راجع به کسایی که دیده و حسایی که داشته اسمش مثه اینکه Gone Till November قراره باشه

طبقه بندی: خبر،